SZYBKIE WYSZUKIWANIE:

 
Styczeń

1 stycznia
Nowy Rok

1989      -   W Polsce zostały zniesione kartki na benzynę i węgiel kamienny oraz talony na samochody. Utrzymano kartki na mięso i jego przetwory.

1989      -   Obywatele otrzymali paszporty. 

1989      -   Powstał Wigierski Park Narodowy.

1990      -   Wszedł w życie „plan Balcerowicza”. Video »

1993      -   Czechosłowacja rozpadła się na dwa odrębne niepodległe państwa: Czechy i Słowację.

1995      -   Przeprowadzono denominację złotego (w stosunku 10 000:1). Video »

1995      -   Austria, Finlandia i Szwecja przystąpiły do Unii Europejskiej.

2002      -   W większości krajów Unii Europejskiej wprowadzono walutę euro.

2006      -   Grzegorz Pojmański z Uniwersytetu Warszawskiego odkrył kometę C/2006 A1 Pojmański.

2007      -   Rumunia i Bułgaria przystąpiły do Unii Europejskiej.

2 stycznia

1994      -   II Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na pomoc szpitalom noworodkowym.

3 stycznia

1993      -   I Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu dla oddziałów kardiochirurgii dziecięcej.

1993      -   USA i Rosja podpisały w Moskwie porozumienie rozbrojeniowe START II.

4 stycznia

1998      -   VI Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach.

5 stycznia

1997      -   V Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na ratowanie dzieci z chorobami serca.

2007      -   Abp Stanisław Wielgus objął funkcję metropolity warszawskiego.

6 stycznia
Święto Trzech Króli
Wigilia Bożego Narodzenia w cerkwi prawosławnej

2000      -   Sejm RP powołał Urząd Rzecznika Praw Dziecka.

2005      -   Sejm RP przyjął Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

7 stycznia
Boże Narodzenie w cerkwi prawosławnej

1993      -   Sejm RP przyjął Ustawę o ochronie prawnej dziecka poczętego, tzw. ustawę aborcyjną. Video »

1996      -   IV Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na ratowanie życia dzieci, które uległy wypadkom.

2001      -   IX Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na diagnostykę noworodków i niemowląt.

2007      -   Arcybiskup Stanisław Wielgus zrezygnował z urzędu metropolity warszawskiego. Video »

Video »

8 stycznia
2. dzień Bożego Narodzenia w cerkwi prawosławnej

1993      -   Sejm RP przyjął Ustawę o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Video »

1995      -   III Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu dla klinik onkologicznych.

1998      -   Sejm RP przyjął Ustawę o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w roku 1993.

1999      -   Sejm RP przyjął Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (m.in. wprowadzenie gimnazjów).

2006      -   XIV Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i naukę pierwszej pomocy.

9 stycznia

1992      -   Pismo \Nature\ poinformowało o przełomowym dla światowej nauki odkryciu dokonanym w 1990 r. przez polskiego naukowca profesora Aleksandra Wolszczana:
                   ustaleniu, że poza Układem Słonecznym istnieją planety.

2000      -   VIII Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na ratowanie życia dzieci z chorobami nerek.

2003      -   Sejm przyjął Ustawę o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjętego przez Zgromadzenie
                   Ogólne Narodów Zjednoczonych 6 października 1999 r.

2005      -   XIII Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii.

2011      -   XIX Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.

10 stycznia

1994      -   Podczas szczytu NATO w Brukseli został przyjęty program Partnerstwo dla Pokoju.

1998      -   Po meczu koszykówki w Słupsku policjant śmiertelnie pobił 13-letniego kibica Przemka Czaję. Przez 4 następne dni Słupsk był sceną gwałtownych walk kibiców
                    z całej Polski i policji.

1999      -   VII Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na ratowanie życia noworodków.

2010      -   XVIII Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci.

11 stycznia

2004      -   XII Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych.

2009      -   XVII Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci.

12 stycznia

1991      -   Sejm powołał rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego. Video »

2003      -   XI Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych.

13 stycznia

1991      -   Radzieckie czołgi zaatakowały Litwinów oblegających wieżę telewizyjną w Wilnie. Video »

2002      -   X Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi.

2008      -   XVI Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi.

14 stycznia

2003      -   Pierwsze posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. tzw. Afery Rywina. Video »

Video »

2007      -   XV Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczono na ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i naukę pierwszej pomocy.

2011      -   Papież Benedykt XVI ogłosił werdykt o uznaniu cudu Jana Pawła II i podał datę jego beatyfikacji.
                  

15 stycznia

1990      -   Rozpoczęła nadawanie pierwsza polska komercyjna stacja radiowa - RMF FM.

2001      -   Powstała Wikipedia – wolna encyklopedia internetowa.

16 stycznia

1992      -   W Warszawie odbyła się uroczystość wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami.

17 stycznia

1991      -   W reakcji na aneksję Kuwejtu przez Irak siły międzynarodowe rozpoczęły operację militarną Pustynna Burza. Video »

18 stycznia
Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

2007      -   Nad Polską przeszedł huragan Kyrill, jeden z najsilniejszych w historii w tej części świata.

19 stycznia

2006      -   NASA wysłała sondę kosmiczną New Horizons, której zadaniem jest bezpośrednia obserwacja Plutona.

20 stycznia

1989      -   Georg H. W. Bush został zaprzysiężony na 41. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

2001      -   Georg W. W. Bush został zaprzysiężony na 42. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

2004      -   Georg W. W. Bush został zaprzysiężony na 43. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

2009      -   Barrack Obama został zaprzysiężony na 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

21 stycznia
Dzień Babci

1991      -   Papież Jan Paweł II wydał dekret przywracający Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. Biskupem polowym został ks. Sławoj Leszek Głódź.

1999      -   Sejm RP przyjął Ustawę o sejmowej komisji śledczej.

22 stycznia
Dzień Dziadka

1999      -   Sejm RP przyjął Ustawę o ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
                   10 września 1996 r.                   

23 stycznia

2004      -   Sejm RP przyjął Ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego.

24 stycznia

1991      -   Sejm RP przyjął Ustawę o uprawnieniach kombatantów i osób zasłużonych w walce o zachowanie polskości, narodowego i społecznego wyzwolenia
                   oraz osób represjonowanych.

1996      -   Premier Józef Oleksy złożył dymisję po tym, jak postawiono mu zarzut szpiegostwa.

2009      -   Papież Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z czterech biskupów wyświęconych w 1988 roku przez arcybiskupa Marcela Lefebvre`a.

25 stycznia

1996      -   Rząd Józefa Oleksego podał się do dymisji.

27 stycznia
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holocauście
Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu
Dzień Pamięci Ofiar Reżimu Hitlerowskiego
Rocznica wyzwolenia obozu Auschitz-Birkenau Video »  

1989      -   Spotkanie w Magdalence, w czasie którego zostały  ustalone szczegóły rozmów Okrągłego Stołu.

1990      -   Na XI Zjeździe PZPR przyjęto uchwałę o zakończeniu działalności partii. Video »


28 stycznia
Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej

2003      -   Lawina śnieżna pod Rysami zasypała uczestników szkolnej wyprawy. Zginęło 8 osób.

2006      -   Zawalił się dach hali Międzynarodowych Targów Katowickich. Zginęło 65 osób. Video »

29 stycznia

1990      -   Zakończył się ostatni, XI zjazd PZPR.

30 stycznia

2003      -   Belgia jako drugie po Holandii państwo w Europie zalegalizowała małżeństwa par homoseksualnych.

wstecz drukuj
Polityka prywatności | Zastrzeżenie prawne Wszelkie prawa zastrzeżone © KronikaRP