SZYBKIE WYSZUKIWANIE:

 
Sierpień

1 sierpnia

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego   Video » Video »
 
1989   -   Na terenie całej Polski zniesiono kartki na mięso. 
 
 

2 sierpnia

1989   -   Sejm przyjął kandydaturę Czesława Kiszczaka na premiera.
 
1990   -   Irackie wojska wtargnęły do Kuwejtu.
 
1990   -   Specjalna podkomisja  powołana przez Komisję Wspólną przedstawicieli rządu i konferencji Episkopatu Polski sformułowała instrukcję wprowadzająca od
              1 września 1990 naukę religii do szkół. Video »
 
 

4 sierpnia

1996   -   Zakończyły się letnie igrzyska olimpijskie w Atlancie. Polacy zdobyli 17 medali: 7 złotych, 5 srebrnych, 5 brązowych.
 
 

6 sierpnia

 2010   -   Bronisław Komorowski został zaprzysiężony na urząd prezydenta Polski.
 
 

8 sierpnia

1991   -   Runął maszt radiowy I programu Polskiego Radia w Konstantynowie. Video »
 
2008   -   Rozpoczęły się XXIX letnie igrzyska olimpijskie w Pekinie.
 
 

9 sierpnia

1992   -   Zakończyły się letnie igrzyska olimpijskie w Barcelonie. Polacy zdobyli 19 medali: 3 złote, 6 srebrnych, 10 brązowych.
 
 

12 sierpnia

1989   -   Został rozwiązany IV Departament MSW odpowiedzialny za inwigilację Kościoła i związków wyznaniowych.
 
2000   -   Na dnie Morza Barentsa ponad 150 km od Murmańska na głębokości 108 m zatonął rosyjski atomowy okręt podwodny Kursk.
 
 

13 sierpnia

2004   -   Rozpoczęły się letnie igrzyska olimpijskie w Atenach.
 
 

14 sierpnia

1989   -   Gen. Czesław Kiszczak ogłosił, że rezygnuje z misji tworzenia rządu.
 
1991   -   Z okazji VI Światowego Dnia Młodzieży papież Jan Paweł II wygłosił na Jasnej Górze przemówienie powitalne do uczestników. Video » Video »
 
2008   -   Polska i Stany Zjednoczone parafowały umowę w sprawie umieszczenia w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej.
 
 
 
15 sierpnia
Święto Wojska Polskiego - rocznica bitwy warszawskiej  Video »
Święto Matki Bożej Zielnej
 
 

16 sierpnia

1990   -   Irak i Iran podpisały pokój kończący wojnę iracko-irańską.
 
1991   -   Zakończyła się czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. 
 
1996   -   Rozpoczęły się letnie igrzyska paraolimpijskie w Atlancie.
 
2002   -   Rozpoczęła się VIII pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski.
 
 

17 sierpnia

1991   -   Rafał Pietrak z Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy nawiązał łączność w oparciu o protokół IP z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego
              Janem Sorensenem. Data uznawana za symboliczny dzień narodzin polskiego Internetu.
 
 

18 sierpnia

1991   -   W ZSRR doszło do puczu Janajewa - próby przejęcia władzy przez "twardogłowych" liderów KPZR.
 
 

19 sierpnia

1989   -   Tadeusz Mazowiecki otrzymał misję utworzenia rządu od prezydenta Jaruzelskiego. 1989 – Przywódca Rumunii Nicolae Ceausescu wezwał
              sygnatariuszy Układu Warszawskiego do interwencji w Polsce. Jego apel pozostał bez odpowiedzi. 
 
1991   -   W wyniku puczu Janajewa prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow został obalony.  
 
2002   -   Zakończyła się VIII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
 
 

20 sierpnia

1991   -   Estonia ogłosiła niepodległość od ZSRR.
 
2008   -   Condoleezza Rice i Radosław Sikorski podpisali umowę w sprawie lokalizacji w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej.
 
 

21 sierpnia

1991   -   Załamał się komunistyczny pucz Janajewa w ZSRR. Michaił Gorbaczow powrócił na stanowisko prezydenta.
 
1991   -   Łotwa ogłosiła niepodległość od ZSRR.
 
1997   -   Sejm przyjął Ustawę o ochronie zwierząt, która stanowi m.in.  „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek
              jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.
 
2007   -   Najtragiczniejszy dzień w dziejach żeglugi na wodach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W wyniku tzw. białego szkwału zginęło 12 osób.
 
 

22 sierpnia

2006   -   Były prezydent RP Lech Wałęsa wystąpił z NSZZ Solidarność.
 
 

23 sierpnia

1990   -   Armenia ogłosiła niepodległość od ZSRR.
 
1991   -   Z Polski został wysłany w świat pierwszy e-mail.
 
 

24 sierpnia

1989   -   Sejm powołał Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko premiera. 
 
1991   -   Michaił Gorbaczow ustąpił ze stanowiska sekretarza generalnego KPZR.
 
1991   -   Ukraina proklamowała niepodległość  od ZSRR.
 
2006   -   Podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze zdecydowano o odebraniu Plutonowi statusu planety. 
 
2008   -   Zakończyły się letnie igrzyska olimpijskie w Pekinie. Polacy zdobyli 10 medali: 3 złote, 6 srebrnych, 1 brązowy.
 
 
 
25 sierpnia
 
1991   -   Białoruska Rada Najwyższa proklamowała niepodległość Białorusi od ZSRR.
 
1993   -   Prezydent Rosji Borys Jelcyn złożył wizytę w Polsce. Video »
 
1996   -   Zakończyły się letnie igrzysk aparaolimpijskie w Atlancie. Polacy zdobyli 35 medali: 13 złotych, 14 srebrnych, 8 brązowych.
 
 

26 sierpnia

1989   -   Arcybiskup Józef Kowalczyk został mianowany pierwszym po II wojnie światowej nuncjuszem apostolskim w Polsce. 
 
1992   -   Wybuchł pożar lasu koło Kuźni Raciborskiej. Video » Video »
 
1992   -   Premierzy Václav Klaus i Vladimír Mečiar podpisali w Brnie umowę o podziale Czechosłowacji z dniem 1 stycznia 1993.
 
 

27 sierpnia

1991   -   Mołdawia proklamowała niepodległość od ZSRR.
 
 

28 sierpnia

1991   -   W Rosji zakazano działalności KPZR, a jej majątek skonfiskowano.
 
 

29 sierpnia

1997   -   Sejm RP uchwalił ustawę o ochronie danych osobowych.
 
2004   -   Zakończyły się letnie igrzyska olimpijskie w Atenach. Polacy zdobyli 10 medali: 3 złote, 2 srebrne, 5 brązowych.
 
 

30 sierpnia

2003   -   Na listę programu UNESCO „Pamięć Świata” wpisano m.in.:
              Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 roku - w zasobach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie;
              Tablice 21 Postulatów Gdańskich z Sierpnia 1980 - w zbiorach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, oraz kolekcję dokumentacji pod nazwą
              Narodziny Solidarności - w Ośrodku KARTA w Warszawie.
 
2005   -   Piotr Bednarek z Częstochowy odkrył poprzez Internet planetoidę 2005 QK76.
 
 
 
31 sierpnia
Rocznica podpisania w Gdańsku porozumień sierpniowych  Video »
 
1989   -   Po 45 latach nieobecności do Polski przybył na zaproszenie Lecha Wałęsy legendarny Kurier z Warszawy Jan Nowak-Jeziorański.
 
1991   -   Kirgistan uzyskał niepodległość od ZSRR.
 
1993   -   Za sztukę "Turlajgroszek" Teatr Wierszalin zdobył najbardziej prestiżową nagrodę, Fringe First, na jednym z najbardziej prestiżowych na świecie festiwali
              teatralnych Edinburgh Festival Fringe.
 
1994   -   Za sztukę "Merlin" Teatr Wierszalin ponownie zdobył Fringe First festiwalu teatralnym w Edynburgu.
 
1994   -   Irlandzka Armia Republikańska ogłosiła zawieszenie broni.
 
1994   -   Po 49 latach armia rosyjska opuściła terytorium Niemiec.
 
1995   -   Za sztukę „Carmen funebre” Fringe First na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Edynburgu zdobył teatr Biuro podróży.
 
1996   -   Rosja i Czeczenia podpisały porozumienie pokojowe kończące I wojnę czeczeńską.
 
1997   -   Za sztukę "Medyk " Teatr Wierszalin kolejny raz zdobył w Edynburgu nagrodę Fringe First.
 
2004   -   Teatr Pieśń Kozła przedstawieniem "Kroniki - obyczaj lamentacyjny" zdobył w Edynburgu: Fringe First, Best International Show, Herald Angel.
 

 

wstecz drukuj
Polityka prywatności | Zastrzeżenie prawne Wszelkie prawa zastrzeżone © KronikaRP