SZYBKIE WYSZUKIWANIE:

 
Październik

1 października

2000   -   Zakończyły się letnie igrzyska olimpijskie w Sydney. Polacy zdobyli 14 medali: 6 złotych, 5 srebrnych, 3 brązowe.
 
 

2 października

1992   -   Sejm RP ratyfikował Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
 
2009   -   Irlandczycy w drugim referendum przyjęli Traktat Lizboński.
 
 

3 października

1989   -   Do Polski przybył z wizytą przybył król Hiszpanii Juan Carlos I z żoną Zofią. 
 
1990   -   Po 45 latach nastąpiło zjednoczenie Niemiec. Video »
 
1993   -   W związku ze starciami między stronnikami prezydenta a zwolennikami parlamentu Borys Jelcyn wprowadził w Rosji stan wyjątkowy.
 
1996   -   Akademia Szwedzka przyznała literacką nagrodę Nobla Wisławie Szymborskiej. Notacja 1996/060/2; 8
 
1997   -   Swój pierwszy program wyemitowała druga po Polsacie prywatna telewizja w Polsce – TVN. Video »
 
 

6 października

1989   -   Wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz przedstawił na konferencji prasowej plan reform, zwany Planem Balcerowicza.
 
1998   -   Wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz został uznany przez miesięcznik "Euromoney" za najlepszego w świecie ministra finansów.
 
 

7 października

1999   -   Sejm RP przyjął Ustawę o języku polskim (m.in. o ochronie języka polskiego).
 
2001   -   Rozpoczęła się interwencja NATO w Afganistanie.
 
 

8 października

2000   -   Odbyły się wybory prezydenckie. Zwycięstwo w I turze odniósł Aleksander Kwaśniewski. Notacja 2000/037
 
2009   -   Amerykański Kongres nadał Kazimierzowi Pułaskiemu honorowe obywatelstwo USA, czyniąc go siódmą uhonorowaną w ten sposób osobą w historii.
 
 

9 października

2005   -   Odbyła się I tura wyborów prezydenckich. Do II tury zakwalifikowali się Donald Tusk i Lech Kaczyński. Video »
 
 

10 października

2009   -   Prezydent Lech Kaczyński ratyfikował w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Traktat Lizboński.
 
 

11 października

1990   -   Sejm RP przyjął Ustawę o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 

12 października

1989   -   Prokurator Generalny PRL zwrócił się z prośbą do Generalnego Prokuratora ZSRR o wszczęcie śledztwa w sprawie Katynia, Ostaszkowa, Starobielska
              oraz tzw. „procesu szesnastu” z 1945 r. Video » Video »
 
1990   -   Sejm RP uchwalił ustawę o powołaniu Straży Granicznej.
 
 

13 października

1998   -   Sejm PRL uchwalił ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych.
 
 
 
14 października
Dzień Edukacji Narodowej - Dzień Nauczyciela
 
1992   -   Naczelny archiwista państwowy Rosji Rudolf Pichoja przekazał prezydentowi Lechowi Wałęsie kopie dokumentów dotyczące zbrodni katyńskiej.
 
1993   -   Odbyło się 1. posiedzenie sejmu II kadencji. Video »
 
 
 
16 października
Dzień Papieża Jana Pawła II 
 
1991   -   Zgodnie z umową międzyrządową powstała Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie".
 
1992   -   Sejm RP uchwalił Ustawę konstytucyjną o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz
              o samorządzie terytorialnym, tzw. Małą Konstytucję.
 
 

17 października

1997   -   Jerzy Buzek został premierem Polski.
 
1997   -   Weszła w życie nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 
1999   -   Wszedł w życie kodeks karny skarbowy.
 
 

18 października

1989   -   W NRD został zmuszony do złożenia dymisji wieloletni I sekretarz SED Erich Honecker.
 
1991   -   Azerbejdżan ogłosił niepodległość od ZSRR.
 
1991   -   8 byłych republik radzieckich podpisało Układ o Wspólnocie Gospodarczej.
 
1998   -   Powszechny Bank Gospodarczy z siedzibą w Łodzi zaoferował po raz pierwszy dostęp do rachunku bankowego przez Internet, rozpoczynając historię
              polskiej bankowości internetowej.
 
2000   -   Rozpoczęły się letnie igrzyska paraolimpijskie w Sydney.
 
 

19 października

2001   -   Powołano rząd Leszka Millera.
 
2001   -   Początek IV kadencji Sejmu i V kadencji Senatu.
 
2005   -   Początek V kadencji Sejmu i VI kadencji Senatu.
 
 

20 października

1995   -   Sejm RP przyjął Ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych.
 
1997   -   Początek III kadencji Sejmu i IV kadencji Senatu.
 
 

21 października

2007   -   Odbyły się wybory parlamentarne do Sejmu VI kadencji i Senatu VII kadencji. Video »
 
 

23 października

1989   -   Ogłoszono powstanie demokratycznej Republiki Węgierskiej – w miejsce Węgierskiej Republiki Ludowej.
 
2005   -   Odbyła się II tura wyborów prezydenckich, w której Lech Kaczyński pokonał Donalda Tuska. Video » Video »
 
 

24 października

1989   -   Na Lhotse zginął wybitny polski himalaista Jerzy Kukuczka.   Video »
 
 

25 października

1990   -   Rada Najwyższa Kazachstanu przyjęła Deklarację Niepodległości Państwa, co rozpoczęło proces jego uniezależniania się od ZSRR.
 
 

26 października

1993   -   Sejm RP zatwierdził rząd Waldemara Pawlaka. Video » Video »  
 
1995   -   Sejm przyjął Ustawę o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
 
 

27 października

1991   -   Odbyły się pierwsze od zakończenia II wojny światowej wolne wybory do Sejmu RP.  Video » Video » Video » Video » Video » Video » Video » Video » Video »
 
1991   -   Turkmenistan ogłosił niepodległość od ZSRR.
 
1994   -   Sejm RP przyjął Ustawę o autostradach płatnych.
 
 

28 października

1999   -   Alpinista Leszek Cichy został pierwszym Polakiem, który zdobył Koronę Ziemi,  z Górą Kościuszki, Piramidą Carstensza, Elbrusem i Mont Blanc.
 
 

29 października

2000   -   Zakończyły się letnie igrzyska paraolimpijskie w Sydney. Polacy zdobyli 53 medale: 19 złotych, 22 srebrne, 12 brązowych.
 
 

31 października

1997   -   Początek urzędowania rządu Jerzego Buzka.
 
2005   -   Powołano rząd Kazimierza Marcinkiewicza. Video »
 
wstecz drukuj
Polityka prywatności | Zastrzeżenie prawne Wszelkie prawa zastrzeżone © KronikaRP