SZYBKIE WYSZUKIWANIE:

 
Maj

1 maja
Polska - Święto Pracy Video »

2001      -   W Warszawie odbyła się Parada Równości - pierwsza parada lesbijek i gejów w Polsce. Video »

Video »

2004      -   Polska wraz z dziewięcioma innymi państwami została oficjalnie przyjęta do Unii Europejskiej. Video »

Video » Video » Video » Video »

2004      -   W Krakowie zorganizowano pierwszą w Polsce „Noc muzeów”.

2011      -   W Rzymie odbyła się uroczystość beatyfikacji papieża Jana Pawła II. Video »

2 maja
Dzień Polonii i Polaków za Granicą

1990      -   Z 4-dniową, pierwszą po wojnie wizytą przybył do Polski prezydent Republiki Federalnej Niemiec Richard von Weizsaecker. Video »


2004      -   Został powołany pierwszy rząd Marka Belki. Video »

3 maja
Święto Trzeciego Maja

4 maja

1994      -   Premier Izraela Icchak Rabin i przewodniczący Organizacji Wyzwolenia Palestyny Jaser Arafat podpisali w Kairze porozumienie o autonomii Strefy Gazy i Jerycha.

6 maja

1994      -   Otwarto  tunel tunel kolejowy pod kanałem La Manche łączący Wielką Brytanię z Francją.

7 maja

2008      -   Dmitrij Miedwiediew został zaprzysiężony na urząd prezydenta Federacji Rosyjskiej.

8 maja
Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

1945     -  Koniec II wojny światowej. Video »

1989     -   Ukazał się pierwszy numer „Gazety Wyborczej”. Video »

Video » Video »

1990     -   Estonia proklamowała niepodległość.  

9 maja
Dzień Europy Video »

10 maja

 

1989      -   Parlament Europejski w Strasburgu przyznał Lechowi Wałęsie nagrodę Praw Człowieka.

1991      -   Sejm uchwalił ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu.

1994      -   Nelson Mandela został pierwszym czarnoskórym prezydentem RPA.

 

11 maja

1573      -   Pierwsza wolna elekcja, w wyniku której Henryk Walezy zostaje królem Polski. Video »

Video »  

12 maja

1989      -   Prawnie uznano wyznanie Świadków Jehowy w Polsce. Video »


1992      -   Na stokach Kanczendzongi w Himalajach zaginęła polska alpinistka Wanda Rutkiewicz.

13 maja

1994      -   Sejm przyjął ustawy o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
                    w Rzeczypospolitej Polskiej.

16 maja

2010      -   W południowej części Polski rozpoczyna się powódź, która w kolejnych dniach obejmie całą Polskę.

17 maja
Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii  Video »

1989      -   Sejm uchwalił ustawę regulującą status prawny Kościoła Katolickiego w PRL (Kościół zyskuje osobowość prawną, może tworzyć różne organizacje, posiadać
                    środki masowego przekazu, drukarnie, kina i teatry; państwo przyznaje mu też ulgi podatkowe i celne oraz obiecuje zwrócić przywłaszczone nieruchomości).

1990      -   Światowa Organizacja Zdrowia usunęła homoseksualizm z listy chorób i zaburzeń.

2006      -   W Łodzi otwarto największe centrum handlowo-usługowo-rozrywkowe w Polsce Manufaktura. Video »

Video » Video »

 

18 maja
1944      -   Zdobycie Monte Cassino. Video »

 

20 maja

1990      -   Teleskop kosmiczny Hubble`a przesłał pierwsze obrazy Kosmosu.

1991      -   Na festiwalu filmowym w Cannes Nagrodę Fipresci oraz Nagrodę Jury Ekumenicznego za film „Podwójne życie Weroniki” otrzymał Krzysztof Kieślowski.

21 maja

1990      -   Krystyna Janda otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki w Cannes za kreację w „Przesłuchaniu” Ryszarda Bugajskiego.

1991      -   W kościele Karola Boromeusza odbyła się msza żałobna, a następnie na Cmentarzu Powązkowskim uroczystości pogrzebowe prochów Józefa Becka. Video »


22 maja

1992      -   Prezydenci Lech Wałęsa i Borys Jelcyn podpisali w Moskwie polsko-rosyjski traktat o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy. Video »


1995      -   Papież Jan Paweł II przybył do Polski z jednodniową pielgrzymką, podczas której odprawił mszę w Skoczowie i uczestniczył w spotkaniach z wiernymi
                    w Bielsku-Białej i Żywcu.

2010      -   W bazylice archikatedralnej we Fromborku pochowano sarkofag ze szczątkami Mikołaja Kopernika.

23 maja

1995      -   Polarnik i podróżnik Marek Kamiński wraz z Wojciechem Moskalem dotarł na biegun północny.

25 maja

1990      -   Polska złożyła w Brukseli oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi.

1997      -   Odbyło się referendum w sprawie przyjęcia nowej Konstytucji RP. Video »


2006      -   Rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski. Video »

Video » Video »

26 maja
Dzień Matki. Video »

2002      -   Na festiwalu filmowym w Cannes Nagrodę Główną, Złotą Palmę, za film „Pianista” otrzymał Roman Polański.

27 maja

1990      -   Pierwsze po wojnie wolne wybory samorządowe. Video »


2007      -   Na festiwalu filmowym w Cannes nagrodę techniczną za zdjęcia do filmu Juliana Schnabela „Motyl i skafander” otrzymał Janusz Kamiński.

28 maja

1992      -   Pierwsza w historii wizyta prezydenta Izraela Chaima Herzoga w Polsce. Video »


1993      -   Sejm RP uchwalił wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. Video »


1993      -   Sejm RP uchwalił Ordynację wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w której wprowadzono m.in. 5% próg wyborczy.

2006      -   Zakończyła się I pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski.

2006      -   Na festiwalu filmowym w Cannes Nagrodę Specjalną Jury Ekumenicznego za film „Z odzysku” otrzymał Sławomir Fabicki.

29 maja

1993      -   Prezydent Lech Wałęsa nie przyjął dymisji rządu Hanny Suchockiej i rozwiązał Sejm i Senat, zarządzając przedterminowe wybory. Video »


31 maja
Dzień Bez Papierosa

1989      -   Ukazał się wznowiony „Tygodnik Solidarność”.

1996      -   Sejm przyjął Ustawę o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę
                    i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

1997      -   Rozpoczęła się VI pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski.

2007      -   Sąd Okręgowy w Katowicach uznał wszystkich 17 zomowców oskarżonych w sprawie pacyfikacji kopalni Wujek w 1981 roku winnymi popełnienia
                    zbrodni komunistycznej.

   

wstecz drukuj
Polityka prywatności | Zastrzeżenie prawne Wszelkie prawa zastrzeżone © KronikaRP