SZYBKIE WYSZUKIWANIE:

 
Lipiec

1 lipca

1990   -   Wprowadzono unię walutową, gospodarczą i socjalną pomiędzy RFN i NRD.
 
1991   -   Na posiedzeniu w Pradze formalnie rozwiązano Układ Warszawski.
 
1994   -   Jaser Arafat powrócił do Strefy Gazy po 27 latach spędzonych na wygnaniu.
 
1997   -   Wielka Brytania przekazała władzę nad Hongkongiem Chińskiej Republice Ludowej.
 
2000   -   Otwarto most nad Sundem, łączący Szwecję z Danią.
 
2001   -   Utworzono Park Narodowy Ujście Warty.
 
2007   -   W Polsce nastąpiła liberalizacja rynku energii elektrycznej. 
 
 

2 lipca

1991   -   Premier Jan Krzysztof Bielecki dokonał oficjalnego otwarcia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
2004   -   Sejm RP przyjął Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.
 
 

4 lipca

1989   -   Odbyło się I posiedzenie Sejmu X kadencji (kontraktowego)  i Senatu I kadencji. 
 
1991   -   Sejm RP przyjął Ustawę o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
 
1992   -   Sejm RP ratyfikował Układ Europejski o ustanowieniu stowarzyszenia między RP i Wspólnotami Europejskimi.
 
2010   -   W II turze przedterminowych wyborów prezydenckich zwyciężył Bronisław Komorowski. Głosowało na niego 53,01% wyborców. Jego przeciwnik Jarosław
              Kaczyński uzyskał wynik 46,99% głosów.
 
 

5 lipca

1996   -   Narodziła się owca Dolly, pierwszy ssak sklonowany z dorosłych komórek somatycznych.
 
2003   -   Na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO zostały wpisane drewniane kościoły południowej Małopolski: Binarowa, Blizne, Dębno
              Podhalańskie, Haczów, Lipnica Dolna, Sękowa.
 
1993   -   Początek nowego systemu podatkowego - pierwszy dzień obowiązywania podatku VAT wprowadzonego przez Jerzego Osiatyńskiego. Video »
 
 

6 lipca

1989   -   Sąd Najwyższy Węgier zrehabilitował ofiary represji po powstaniu 1956 (wśród nich Imre Nagya).
 
 

7 lipca

1997   -   Nysa zalała Kłodzko, dając początek powodzi tysiąclecia. Video » Video » Video » Video » Video » Video »
 
2005   -   Sejm RP przyjął Ustawę o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
 
2004   -   Na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO został wpisany Park Mużakowski nad rzeką Nysą.
 
 

8 lipca

1997   -   Węgry, Czechy i Polska zostały zaproszone do przystąpienia do NATO.
 
 

10 lipca

1989   -   Prezydent USA George Bush przyjeżdża z dwudniową wizytą do Polski. 
 
1991   -   Borys Jelcyn rozpoczął urzędowanie jako pierwszy prezydent Rosji.
 
1992   -   Sejm RP powołał na urząd premiera Hannę Suchocką. 
 
1998   -   Początek pierwszego w Polsce 2-dniowego Festiwal Gay Pride, będącego polską wersją obchodów Dnia Dumy Gejowskiej. Video »
 
2001   -   W Jedwabnem odbyły się uroczystości upamiętniające 60. rocznicę mordu na żydowskiej ludności.
 
2006   -   Prezesem Rady Ministrów został Jarosław Kaczyński. 
 
 

11 lipca

1992   -   Sejm RP zatwierdził rząd Hanny Suchockiej. Video »
 
 

12 lipca

1996   -   Polska została przyjęta do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
 
2010   -   Roman Polański został zwolniony z aresztu domowego, po tym jak szwajcarskie władze odmówiły jego ekstradycji do USA, motywując to względami
              proceduralnymi.
 
 

13 lipca

1990   -   Sejm RP przyjął Ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Video »
 
1990   -   Sformowano jednostkę do działań specjalnych GROM.
 
 

14 lipca

2006   -   W Pałacu Prezydenckim zaprzysiężono rząd Jarosława Kaczyńskiego. Video »
 
2007   -   Rosja wycofała się z traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie.
 
2009   -   Jerzy Buzek jako pierwszy obywatel Europy środkowo-wschodniej został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.
  
 

16 lipca

1997   -   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał tekst konstytucji RP uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997
              roku.
 
2006   -   Wrocławska Hala Ludowa została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
 
 

17 lipca

1989   -   Polska wznowiła stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską.
 
1990   -   Pierwszy węzeł sieci komputerów akademickich w Polsce PLEARN został podłączony do zagranicznej sieci EARN.
 
 2000  -   Powstał pierwszy polski komunikator internetowy Gadu-Gadu.
 
  

18 lipca

2003   -   Wyłączono na zawsze przedostatni w Polsce pracujący komputer Odra 1305.
 
 

19 lipca

1989   -   Zgromadzenie Narodowe przewagą jednego głosu wybrało na urząd prezydenta PRL generała Wojciecha Jaruzelskiego. 
 
1989   -   Ryszard Kaczorowski został prezydentem RP na uchodźstwie.
 
1996   -   Rozpoczęły się letnie igrzyska olimpijskie w Atlancie. 
 
 

21 lipca

1943 – w ZSRR sformowano 2. Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Video »

 

1947  -  We Wrocławiu rozpoczęła się Wystawa Ziem Odzyskanych. Video »

Video »

1990   -   Sejm RP przyjął Ustawę w sprawie ustanowienia krzyża za udział w wojnie 1918-1921. 

 

 1994   -   Utworzono Sulejowski Park Krajobrazowy.
 
 

22 lipca

2002   -   Lew Rywin złożył Adamowi Michnikowi korupcyjną propozycję, co dało początek tzw.  afera Rywina.
 
1949  -  oddano do użytku Trasę W-Z w Warszawie.
 
1983  -  rozwiązano WRON i zniesiono stan wojenny. Video »
 
 

23 lipca

1995   -   Odkryto kometę Hale’a Boppa, okrzykniętą Wielką Kometą z 1997 roku.
 
 

24 lipca

1998   -   Sejm RP uchwalił Ustawę o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, przywracającą od 1 stycznia 1999 roku
              powiaty i zakładającą podział kraju na 16 województw.
 
 

25 lipca

1992   -   Rozpoczęły się letnie igrzyska olimpijskie w Barcelonie.
 
 

26 lipca

1991   -   Sejm RP przyjął Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Video » Video »
 
1995   -   Przedstawiciele krajów Unii Europejskiej podpisali w Brukseli konwencję o Europejskiej Agencji Policyjnej Europol.
 
 

28 lipca

1993   -   Polska podpisała konkordat z Watykanem. Video »
 
2000   -   W Katyniu uroczyście otwarto cmentarz polskich i rosyjskich ofiar NKWD.
 
2004   -   Do Polski sprowadzono prochy gen. Antoniego Chruściela ps. Monter, dowódcy powstania warszawskiego.
 
2005   -   IRA oficjalnie ogłosiła koniec walki zbrojnej.
 
 

29 lipca

1989   -   Mieczysław Rakowski został I sekretarzem KC PZPR. Rząd Rakowskiego podjął decyzję o urynkowieniu cen żywności. 
 
2005   -   Ruszyła budowa autostrady A1.
 
 

30 lipca

2005   -   Zespół astronomów z Kalifornii ogłosił odkrycie planety karłowatej Eris, przez niektórych nazywaną dziesiątą planetą Układu Słonecznego.
 
 

31 lipca

1991   -   Prezydenci George H. W. Bush i Michaił Gorbaczow podpisali w Moskwie układ rozbrojeniowy START I.
 
2008   -   Badania próbek pobranych przez lądownik Phoenix potwierdziły obecność wody w marsjańskiej glebie.
 
2009   -   Na listę programu UNESCO „Pamięć Świata” wpisano m.in.:
              Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu - w posiadaniu Stowarzyszenia Instytut Literacki "Kultura" z siedzibą w Maisons Laffitte;
              Archiwum Radziwiłłów i Księgozbiór Nieświeski (wpis wspólny Białorusi, Finlandii, Litwy, Polski, Rosji i Ukrainy) - część polska zespołu archiwalnego
              przechowywana w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.
 

 

wstecz drukuj
Polityka prywatności | Zastrzeżenie prawne Wszelkie prawa zastrzeżone © KronikaRP