SZYBKIE WYSZUKIWANIE:

 
Kwiecień

1 kwietnia
Prima aprilis Video » Video »

1992      -   Zakończyły się zimowe igrzyska paraolimpijskie w Albertville. Polska zdobyła 5 medali: 2 złote, 3 brązowe.

2001      -   Holandia jako pierwszy kraj na świecie zalegalizowała małżeństwa osób tej samej płci.

2002      -   Holandia jako pierwszy kraj na świecie zalegalizowała eutanazję.

2008      -   Sejm RP przyjął ustawę o ratyfikacji Traktatu lizbońskiego.

2 kwietnia

1997      -   Zgromadzenie Narodowe przyjęło Konstytucję RP.

2005      -   Zmarł papież Jan Paweł II. Video »

Video » Video » Video » Video »

5 kwietnia

1989      -   Zakończyły się obrady Okrągłego Stołu.

6 kwietnia

1990      -   Sejm RP przyjął ustawy, które wprowadziły: policję zamiast milicji, Urząd Ochrony Państwa (UOP) zamiast Służby Bezpieczeństwa (SB)
                   oraz 3 maja zamiast 22 lipca jako święto narodowe.

7 kwietnia
Światowy Dzień Zdrowia

1989      -   Zgodnie z postanowieniami Okrągłego Stołu Sejm wprowadził zmiany do konstytucji PRL i uchwalił nowe „Prawo o stowarzyszeniach”.

 8 kwietnia

1991      -   Weszła w życie umowa o ruchu bezwizowym między Polską a Niemcami, Francją, Włochami i krajami Beneluksu.

1991      -   Rozpoczęło się wycofywanie wojsk radzieckich stacjonujących w Polsce. Video »

Video » Video » Video »

1994      -   Polska złożyła formalny wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej.

2005      -   W Watykanie odbyły się pogrzeb Jana Pawła II. Video »

Video »

9 kwietnia

1991      -   Parlament Gruzji uchwalił deklarację niepodległości.

10 kwietnia

2010      -   W katastrofie prezydenckiego samolotu w pobliżu lotniska wojskowego w Somoleńsku zgnięło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Video »

Video » Video » Video » Video » Video »

11 kwietnia

1990      -   Sejm RP przyjął ustawę o zniesieniu cenzury.

1997      -   Sejm RP przyjął Ustawę o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących
                    funkcje publiczne (tzw. Ustawę lustracyjną).

12 kwietnia

1991      -   Podpisany został akt założycielski spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

13 kwietnia

1990      -   ZSRR przyznał się do odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Video »

Video » Video »

1996      -   Zawarto układ o współpracy wojskowej między Polską, Czechami i Węgrami.

14 kwietnia
Dzień Ludzi Bezdomnych

2000      -   Sejm RP ratyfikował Protokół nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci.

2003      -   Ostatecznie zakończono projekt poznania ludzkiego genomu, dzięki któremu udało się zsekwencjonować 99 proc. genomu z 99,99 proc. dokładnością.

2010      -   Na Islandii doszło do erupcji wulkanu Eyjafjöll, co doprowadziło do paraliżu komunikacji lotniczej w Europie.

16 kwietnia

1991      -   Odbyła się pierwsza sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Video »

Video »

17 kwietnia

1989      -   Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie wpisał do rejestru związków zawodowych NSZZ Solidarność.

18 kwietnia

2007      -   Komitet Wykonawczy UEFA zadecydował, że Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 zorganizują wspólnie Polska i Ukraina.

19 kwietnia
Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim Video »

2005      -   Kardynał Joseph Ratzinger został wybrany na papieża i przyjął imię Benedykt XVI.

24 kwietnia

2003      -   Sejm RP przyjął Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2004      -   Niepełnosprawny Janek Mela i polarnik Marek Kamiński zdobyli biegun północny.

25 kwietnia

1990      -   Amerykański prom kosmiczny Discovery umieścił na orbicie okołoziemskiej Teleskop Hubble`a – jeden z najważniejszych przyrządów w historii astronomii.

1998      -   Wszedł w życie konkordat między Rzecząpospolitą Polską i Stolicą Apostolską, podpisany w roku 1993. Video »


30 kwietnia

1993      -   Sejm przyjął Ustawę o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Video »

2010      -   Ostatni komputer polskiej produkcji Odra, który funkcjonował w lubelskich PKP nieprzerwanie od 1974 r., zakończył swą pracę.

 

wstecz drukuj
Polityka prywatności | Zastrzeżenie prawne Wszelkie prawa zastrzeżone © KronikaRP