SZYBKIE WYSZUKIWANIE:

 
Wrzesień

1 września

Początek roku szkolnego
Rocznica wybuchu II wojny światowej Video »
 
1990   -   Na mocy Instrukcji Ministra Edukacji Narodowej z 3 VIII 1990 do szkół powróciła nauka religii. Video »
 
1991   -   Uzbekistan uzyskał niepodległość.
 
1999   -   Weszła w życie reforma oświatowa (m.in. wprowadzenie gimnazjów).
 
 

3 września

1992   -   Rozpoczęły się letnie igrzyska paraolimpijskie w Barcelonie.
 
 

6 września

1991   -   Rząd rosyjski uznaje niepodległość Litwy, Łotwy i Estonii.
 
1997   -   Na festiwalu filmowym w Wenecji Nagrodę Fipresci, nagrodę OCIC, nagrodę Katolickiego Centrum Filmowego "Navicella" oraz nagrodę ANICA Flash za
              film „Historie miłosne” otrzymał Jerzy Stuhr.
 
2008   -   Rozpoczęły się letnie igrzyska paraolimpijskie w Pekinie.
 
2008   -   Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki oficjalnie zamknął Stadion Dziesięciolecia w Warszawie. Video »
 
 

7 września

2007   -   Sejm RP podjął - po raz drugi w swojej historii - uchwałę o skróceniu swej kadencji. Video »
 
 

8 września

1991   -   Macedonia ogłosiła niepodległość od Jugosławii.
 
2000   -   Sejm RP przyjął Ustawę o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,,Polskie Koleje Państwowe".
 
2006   -   Sejm RP przyjął Ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 
 

9 września

1991   -   Tadżykistan proklamował niepodległość od ZSRR.
 
1993   -   Utworzono Biebrzański Park Narodowy.
 
1996   -   Powołano Radę Języka Polskiego, instytucję opiniodawczo-doradczą w sprawach używania języka polskiego.
 
 

10 września 

2008   -   Uruchomiono Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) - największy na świecie akcelerator cząstek, znajdujący się w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych
              CERN w pobliżu Genewy. 
 
 

11 września

1993   -   Na festiwalu filmowym w Wenecji nagrodę główną, Złotego Lwa, za film „Trzy kolory. Niebieski” otrzymał Krzysztof Kieślowski. Nagrodę za zdjęcia do
              tego filmu otrzymał Sławomir Idziak. Złotego Lwa za całokształt twórczości otrzymał Roman Polański.
 
1999   -   Na festiwalu filmowym w Wenecji nagrodę OCIC za film „Tydzień z życia mężczyzny” otrzymał Jerzy Stuhr.
 
2001   -   W USA miały miejsce ataki terrorystyczne na World Trade Center, Pentagon i Kapitol Stanów Zjednoczonych.
 
2005   -   Izrael oficjalnie ogłosił koniec 38-letniej okupacji Strefy Gazy.
 
 

12 września

1989   -   Sejm RP udzielił wotum zaufania rządowi Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w powojennej historii Polski. 
 
 

13 września

1993   -   W krypcie Archikatedry Warszawskiej pochowano sprowadzone ze Szwajcarii prochy byłego prezydenta RP Ignacego Mościckiego i jego małżonki.
 
1998   -   Na festiwalu filmowym w Wenecji Złotego Lwa za całokształt twórczości otrzymał Andrzej Wajda.
 
 

14 września

1992   -   Zakończyły się letnie igrzyska paraolimpijskie w Barcelonie. Polacy zdobyli 32 medale: 10 złotych, 12 srebrnych, 10 brązowych.
 
1994   -   Na poligonie w Biedrusku k/Poznania odbył się "Most Współpracy 94" - wspólne ćwiczenia wojsk NATO i armii państw dążących do NATO,
              a uczestniczących w programie "Partnerstwo dla pokoju". Video »
 
 

15 września

1989   -   Na festiwalu filmowym w Wenecji Nagrodę Fipresci oraz Nagrodę Children and Cinema za „Dekalog” otrzymał Krzysztof Kieślowski.
 
1990   -   Na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbył się pogrzeb zmarłego w 1942 roku w Nowym Jorku gen. Bolesława Wieniawy-Długoszewskiego.
 
1990   -   Były prezydent USA Ronald Reagan rozpoczął wizytę w Warszawie. Video »
 
2000   -   Rozpoczęły się Letnie Igrzyska Olimpijskie w Sydney.
 
2008   -   Krach na giełdzie papierów wartościowych Wall Street w Nowym Jorku rozpoczął światowy kryzys finansowy.
 
 

16 września

1992   -   Parlament Europejski ratyfikował układ stowarzyszeniowy z Polską.
 
1993   -   Powstał Park Narodowy Gór Stołowych.
 
 

17 września

1993   -   Z Wielkiej Brytanii wróciły na Wawel prochy Władysława Sikorskiego. Video »
 
1993   -   Ostatni żołnierze Północnej Grupy Wojsk armii rosyjskiej opuścili terytorium Polski. Video » Video »
 
2004   -   Rozpoczęły się letnie igrzyska paraolimpijskie w Atenach.
 
2008   -   Zakończyły się letnie igrzyska paraolimpijskie w Pekinie. Polacy zdobyli 30 medali: 5 złotych, 12 srebrnych, 13 brązowych.
 
2009   -   Amerykanie zrezygnowali z budowy elementów tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach.
 
 

18 września

2001   -   Sejm RP przyjął Ustawę o podpisie elektronicznym.
 
 

19 września

1989   -   W Warszawie podpisano umowę między Polską a Wspólnotami Europejskimi w sprawie handlu oraz współpracy gospodarczej. 
 
1993   -   Wybory parlamentarne. Początek II kadencji Sejmu i III kadencji Senatu. Video »
 
 

20 września

1991   -   Powstał Związek Miast Bałtyckich - organizacja, która zrzesza miasta z regionu Morza Bałtyckiego.
 
 

21 września

1990   -   Polska złożyła deklarację o przyjęciu obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
 
1997   -   Odbyły się wybory parlamentarne: do Sejmu III kadencji i Senatu IV kadencji. Video » Video » Video » Video »
 
1991   -   Armenia zdecydowała w referendum o odłączeniu się od ZSRR.
 
 
 
22 września
Europejski Dzień Bez Samochodu
 
1989   -   Ponowna, po 9 latach, rejestracja Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Sądzie Najwyższym w Warszawie. 
 
 
 
23 września
Początek astronomicznej jesieni
 
2001   -   Odbyły się wybory parlamentarne: do IV kadencji Sejmu i V kadencji Senatu. Video » Video »
 
 

24 września

1990   -   Niemiecka Republika Demokratyczna formalnie wystąpiła z Układu Warszawskiego.
 
1996   -   W Nowym Jorku przedstawiciele pięciu mocarstw atomowych podpisali układ o powszechnym zakazie prób jądrowych.
 
 

25 września

2005   -   Odbyły się wybory parlamentarne: do Sejmu V kadencji i Senatu VI kadencji. Video » Video » Video »
 
 

26 września 

2001   -   Uruchomiona została polska Wikipedia, wolna encyklopedia internetowa.
 
2009   -   Na polecenie amerykańskiej prokuratury na lotnisku w Szwajcarii został aresztowany Roman Polański.
 
 

27 września

2004   -   Premier Marek Belka i kanclerz Niemiec Gerhard Schröder uzgodnili, że nie będzie żadnych roszczeń reparacyjnych pomiędzy dwoma krajami.
 
 

28 września

1999   -   Powstał Stobrawski Park Krajobrazowy.
 
2004   -   Zakończyły się letnie igrzyska paraolimpijskie w Atenach. Polacy zdobyli 54 medale: 10 złotych, 25 srebrnych, 19 brązowych.
 
 

29 września

1989   -   Rozwiązano ZOMO - Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej.
 
 
 
30 września
Dzień Chłopaka
 
1994   -   Miał miejsce tzw. obiad drawski: bunt generalicji przeciwko ówczesnemu ministrowi obrony narodowej.
 
2006   -   Zostały zlikwidowane Wojskowe Służby Informacyjne.
 
wstecz drukuj
Polityka prywatności | Zastrzeżenie prawne Wszelkie prawa zastrzeżone © KronikaRP